Zásady ochrany osobních údajů

Soukromí

Tyto podmínky se vztahují ke službám Coworkingového družstva Spolu prezentované na webové stránce www.coworking-humpolec.cz nebo Facebookové stránce
https://www.facebook.com/CoworkSpolu/ či prostřednictvím dalších obdobných prostředků, dále jen „stránce“.

Provozovatel těchto stránek, Coworkingové družstvo Spolu, Senožaty 75, 394 56, IČ 076 38 027, zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr, vložka 1050 dále jen „provozovatel“ se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Z toho důvodu provozovatel vytvořil tyto „Zásady ochrany osobních údajů“, dále jen „Zásady“, které vysvětlují jaké osobní informace tato stránka o vás sbírá, záměr, za kterým jsou tato data používána a sdílena a jak střežíme tyto informace.

Pokud nesouhlasíte s těmito Zásadami, prosíme, nepoužívejte naši stránku.

Sběr osobních informací

Tato stránka sbírá osobní informace jako jméno, adresa, telefoní číslo a e-mail. Uživatel může být také požádán, aby si vybral heslo. Sbíráme také uživatelská jména při registraci, abychom vám mohli poskytovat požadované služby. Sbírané osobní informace na této stránce mohou být uloženy v U.S.A. nebo v jiné zemi, ve které stránka nebo její provozovatel provozuje infrastrukturu.

Dostáváme svolení publikovat na naší webové stránce váš psaný nebo video příběh, které mohou obsahovat osobní identifikační údaje.

Stránka nepředá žádné citlivé osobní informace nespolupracující třetí straně nebo je nepoužije na účel jiný, než na účel pro který byly původně sbírány nebo autorizovány. Pokud k tomu není dán explicitní souhlas nebo pro to nejsou jiné právní důvody.

Použití osobní informací

Tato webová stránka používá osobní informace pro:

 • Potvrzení a vyřízení objednávek produktů a služeb;
 • Poskytování přístupu uživatelům do uzavřených částí naší stránky;
 • Administraci účtů a poskytování podpory;
 • Provozování databáze a mailingových seznamů;
 • Upozorňování uživatelů na novinky v coworkingovém centru, pořádané akce a jiné nové nebo doplňující produkty a služby;
 • Kontaktování uživatele pokud to bude nezbytné pro výše uvedené účely.

Nebudeme používat osobní informace pro jakýkoliv jiný účel nekompatibilní s účely uvedenými výše, pokud to nebude vámi vyžadováno nebo autorizováno na základě vašeho zvláštního zájmu nebo potřeby naplnit legální povinnosti.

Vaše osobní informace mohou být sdíleny s obchodními partnery stránky v souladu s těmito Zásadami. 

Kdykoliv, pokud si nebudete přát sdílet své osobní informace s obchodními parntery této stránky, prosím, kontaktujte zákaznickou službu. 

Používání osobních informací třetími stranami

Osobní informace mohou být sdíleny s třetími strany z řad agentů, kteří poskytují produkty nebo služby webové stránce a jejich zákazníkům jako web hosting, konzultace k informačním technologiím, správě webové stránky, podpora cizích jazyků, komplementárních produktů a služeb vyžadovaných uživateli, analýza dat, audit, právo, administrace, zálohování, bezpečnost, marketing a propagace. Tato webová strána ujišťuje, že takové třetí strany použijí tyto osobní informace pouze pro účely, pro které jsou potřebné (nebo je naši zákazníci vyžadují) a pod podobnou ochranou soukromí jak s nimi nakládáme my.

V případě, že se změní struktura stránek, včetně propojení, konsolidace, prodeje, likvidace nebo převod hmotného jmění, stránka může v tomto jediném případě převést, prodat nebo převést sebrané informace, bez jakéhokoliv omezení, souhrné informace a osobní informace jednomu či více přidružených nebo nepřidružených třetích stran jakou součást restrukturalizace. Každý uživatel, kterého se to dotkne bude prostřednictvím naší stránky nebo e-mailu o této skutečnosti infomován.

Stránka může také odhalit osobní informace aby:

 1. naplnila odpovídající zákony;
 2. odpověděla na vládní dotazy a požadavky;
 3. naplnila odpovídající legální procesy;
 4. ochránila práva, soukromí a bezpečnost nebo majetek této stránky, návštěvníků stránek, klientů nebo veřejnosti;
 5. prosadila podmínky používání této stránky;
 6. dovolila nám zajistit možné nápravy nebo omezit škody, které můžeme nést.

Používání „cookies“ a dalších sledovacích technologií

Když používáte tuto stránku, my nebo třetí strany námi pověřené mohou sbírat určité technické a směrové informace o vašem počítači pro poskytování služeb stránky. Např. můžeme ukládat charakteristiky prostředí, jako typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru a internetovou adresu vašeho počítače.

Používáme tyto charakteristiky pro usnadnění a zaznamenávání vašeho používání stránky a jejích služeb. Stránka může také použít tyto charakteristiky prostředí pro měření návštěvnosti na stránce a v určitých případech, aby přinesla příležitosti, které by vás mohly zajímat. Jelikož je možné, že některá data mohou být sledována jako individuální, bude s takto připojenými informacemi nakládáno v souladu s těmito Zásadami po celou dobu, kdy budou připojena.

Webová stránka používá „cookies“ nebo podobné technologie pro ukládání přihlášení a obecných informací o počítačích návštěvníků. Cookie je malé množství informace, které webová stránka přenáší na pevný disk počítače. Používáme cookies pro zjednodušení přístupu návštěvníků ke službám na míru dle jejich potřeb a zájmů. V některých případech nabízíme návštěvníkům možnost vybrat si, zda chtějí do ccokies uložit ID nebo heslo, takže návštěvník pak nemusí opakovaně tyto informace vkládat, když se na stránku vrací. Pro tyto potřeby je do některých našich cookies připojen osobní identifikační údaj (jako e-mailová adresa). Jiná stránka nemůže číst cookies nastavené naší stránkou a my nemůžeme číst cookie, který jiná webová stránka uložila na počítač návštěvníka. Většina internetových prohlížečů je nastavena na přijímání cookies. Uživatel může nastavit prohlížeč, aby odmítal cookies a přesto je možné pracovat s naší stránkou, byť přístup může být pomalejší a méně pohodlný.

Můžeme také shromažďovat data používáním „pixel tags“, „webovými majáky“, „průhlednými GIF“ nebo podobnými nástroji (souhrně nazývanými „tagy“), které nám umožňují sledovat, kdy navštěvujete naší stránku. Prostřednictvím tagů nemáme přístup k žádným osobním informacím o vás, ale získáváme agregovaná data (např. navštěvované stránky, využívané operační systémy uživatelů, verze prohlížeče, zdroje návštěv), které mohou být použity pro vylepšení vaší on-line zkušenosti.

Někteří z našich obchodních partnerů (např. společnost na sledování návštěvnosti) používá cookies a webové majáky na naší stránce. My nemáme přístup k těmto sledovacím technologiím třetích stran a nemůžeme je kontrolovat.

Externí odkazy

Stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou ovládané touto stránkou. Prosím, uvědomte si, že nejsme odpovědní za sběr, použití, chod, sdílení nebo zveřejnění dat a/nebo informací takovými třetími stranami. Pokud opustíte naši stránku (obvyvkle můžete zjistit na jaké stránce se nacházíte kontrolou URL adresy v adresním řádku vašeho prohlížeče), využití jakékoliv informace, kterou poskytnete na stránkách třetích stran se řídí ochranou osobních údajů správců takových stránek. Jejich pravidla se mohou lišit od našich pravidel. Doporučujeme, abyste si přečetli pravidla ochrany osobních údajů webové stránky, kterou navštívíte před tím, než jí poskytnete své osobní informace. Pokud nemůžete najít pravidla ochrany osobních údajů na některé stránce prostřednictvím odkazu na příslušné domovské stránce, měli byste kontatovat správce stránek přímo pro získávní více informací.

Bezpečnost a důvěrnost

Tato webová stránka přijímá vhodné a komerčně odpovídající technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů oproti neoprávněnému přístupu, náhodné ztrátě nebo zničení a neatorizované destrukce. Od zaměstnanců provozovatele, kteří pracují s důvěrnými, proprietárními nebo osobními informacemi je vyžadováno nakládat s těmito informacemi důvěrně a nemají dovoleno používat tyto údaje pro účely nesouvisející s podnikáním stránky nebo je poskytovat neutorizovaným třetím stranám.

Pro on-line finanční transakce používáme technologie zahrnující šifrování, abychom ochránili osobní identifikační informaci, kterou zasíláte prostřednictvím naší stránky. Ovšem žádný bezpečnostní systém nebo systém přenášející data přes internet nemůže garantovat úplnou bezpečnost.

Uchovávání dat

Neudržujeme osobní informace déle, než je nezbytné pro naplnění účelu, pro který jsou získávána. Usilujeme o zabránění uchovávání nepotřebných nebo duplicitních informací. Data jsou uchovávána po celou dobu, kdy využíváte naše služby + pro kontrolní a reklamační účely ještě 12 měsíců po ukončení odběru služeb.

Kdykoliv můžete požádat o výmaz svých osobních údajů z naší databáze.

Integrita dat

Tato webová stránka přijímá odopovědné kroky pro zajištění správy osobních informací vhodných a relevantních pro zamýšlené použití. Také usilujeme, aby takové informace byly správné, kompletní a aktuální.

Přístup a úpravy

Když je to vyžadováno odpovídajícím zákonem, stránka poskytuje uživatelům právo k přístupu a úpravě jejich osobních informací, které shromažďuje.

Odpovědnou osobou stránky, která dohlíží na ochranu osobních údajů je Vít Skála, e-mail: vit (et) coworkspolu (dot) cz. Na tuto osobu se můžete obracet s veškerými dotazy, požadavky a námitkami ohledně zpracování vašich osobních údajů.

V případě nespokojenosti řešení vašeho požadavku s odpovědnou osobou se můžete obrátit na dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Aktualizace Zásad

Můžeme čas od času aktualizovat tyto Zásady. Když tak učiníme, tak změny v těchto Zásadách vstoupí v platnost bezprostředně po nahrání revidovaných Zásad na stránku. Pokud jste pravidelným návštěvníkem stránky, doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tyto Zásady. Pokračováním v používání stránky po aktualizaci Zásad se má zato, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud nesouhlasíte s některými ustanoveními Zásad, prosíme, nepokračujte v používání této stránky.

V Senožatech dne: 1. 3. 2019